Verzenden en Retourneren

Uw bestelling wordt verzonden door Post.nl met een Track and Tracenummer. De verzendkosten bedragen standaard €6,95. Voor bestellingen boven de €75,- zijn de verzendkosten gratis. Uw heeft ook de optie om de producten af te halen in de salon. De verzendkosten zijn dan gratis. Voor afhalen in de salon dient u van tevoren een afspraak te maken. Liever naar een ander adres verzenden? Geen probleem, tijdens het bestellen heeft u de optie om een ander afleveradres te kiezen.  De levertijd bedraagt tussen de 2 en 4 werkdagen.

Retourneren

Voldoet het product onverhoopt toch niet aan uw verwachtingen? Bij Beautystudio True Skin hebben wij graag tevreden klanten dus u mag producten binnen 14 dagen retourneren mits het product aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het product mag niet geopend zijn
  • Het product mag niet gebruikt zijn
  • Het product dient in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
  • Het product mag niet beschadigd zijn  

Verzendkosten voor retourneren komen voor de rekening van de klant. Verpak het product in de originele verpakking en verstuur het naar:

Beautystudio True Skin

Visschersbuurt 1,

3356AE Papendrecht

U kunt het pakketje afgeven bij een Post.nl punt

Binnen 5 werkdagen ontvangt u uw aankoopbedrag terug op dezelfde rekening waarmee u heeft betaald.  

Ruilen

Toch liever een ander product? Via de webshop kunt u niet rechtstreeks ruilen. U dient dan het product wat u wilt retourneren eerst terug te sturen en een nieuwe bestelling voor te plaatsen voor het gewenste product. U ontvangt het aankoopbedrag van het geretourneerde product binnen 5 werkdagen op uw bankrekening. De verzendkosten voor het retourneren komen voor de rekening van de klant.

Verwijzing naar herroepingsrecht

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te  ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.   De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. cosmetische arikelen die reeds gebruikt zijn. Reeds geopende verpakkingen kunnen wij niet retour nemen.

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.